نورپردازی معماری چیست؟

نورپردازی معماری چیست؟

نورپردازی ترکیبی از"هنر بصری" و "دانش فنی" است.

نور موجب آگاهی بصری ما از محیط پیرامونمان می شود و نور می تواند درک ما را از جهان شکل دهد، این برای ادراک ما اساسی است.

نور حدود 80٪ از آگاهی حسی ما را تشکیل می دهد. همه آنچه را که می بینیم مدیون نور هستیم، زیرا نور از اجسام منعکس می شود یا آن جسم یک منبع نور است.

به عبارت ساده ، نورپردازی معماری متکی بر تغییر ماهرانه روشنایی سطوح یک سازه معماری است به گونه ای که ادراک بصری مطلوبی از آن سازه حاصل گردد.

نور فضاها را آشکار می کند و درک ما را از معماری تعیین می کند. این امکان را به ما می دهد تا از ویژگی های یک فضا، اندازه، شکل، بافت ها و رنگ آن لذت ببریم.

با درک این فرض، شاید نور عنصری باشد که بیشترین تأثیر را بر محیط زیست دارد، چه در فضاهای بیرونی و چه در فضاهای داخلی؛ علاوه بر این، واسطه درک ماست و در احساسات ما نقشی اساسی ایفا می کند.