نورپردازی خوب (بخش اول)

نورپردازی خوب

 

تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی در معماری شبانه ساختمانها یکی از نیازهای اساسی در معماری معاصر ایران محسوب می شود.

 مقوله نورپردازی نمای ساختمان ها، یکی از موضوعات مهمی است که امروزه در طراحی معماری مورد توجه قرار گرفته است. بهره گیری از نور روز و تاثیری که بر نمای ساختمان میگذارد، اختیاری نیست اما تاثیر نورپردازی بر زیبایی نما کاملا در اختیار طراح می باشد.

 با توجه به این نکته نمای ساختمان اولین مشخصه ظاهری بناست، بسیاری از طراحان، زیبایی آن را فقط در روز مد نظر قرار داده و دید بنا در شب را نادیده میگیرند؛ در حالی که با توجه به حیات شبانه شهرها و تاثیری که نمای ساختمان ها و زیبایی ناشی از آن ها در این مقوله دارد، جلوه بنا در شب به اندازه روز اهمیت می یابد.

در این راستا یک شرکت طراحی نورپردازی حرفه ای، کارش فروش چراغ و ادوات نورپردازی نیست، بلکه کارش تولید ایده و خلاقیت با بالاترین استاندارد برای پروژه است.