RGE RGE
سخت افزار دیمر برنامه‌پذیر RGE-DM.P01

دیمر برنامه‌پذیر RGE-DM.P01

دستگاه دیمر برنامه‌پذیر که بصورت اختصاصی برای پروژه‌های نورپردازی در واحد تحقیق و توسعه شرکت RGE طراحی و تولید گردیده است، توسط یک سناریو از پیش برنامه ریزی شده قادر است خروجی‌های ولتاژی را تحت نظر داشته و تنظیم ولتاژ مصرف کننده‌ها مطابق سناریو مذکور، مانند کاهش یا افزایش شدت نور با شمارشگر تعداد افراد وارد شده به محوطه یا تغییر دمای محیط و تغییر رنگ (مانند رنگ بندی متفاوت در فصل‌ها) کنترل نماید. از این دیمر برنامه‌پذیر در نورپردازی نمای پروژه صبامال استفاده گردیده است.

 
10%